Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2023-01-27

Protokollet är justerat: 2023-02-07
Sammanträdesdatum: 2023-01-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-02-08
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-03-02
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns webbplats via följande länk: https://kalmar.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/hjalpmedelsnamnden.html. Justerat protokoll i pappersform finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 8 februari 2023