Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2022-10-27

Protokollet är justerat: 2022-11-01
Sammanträdesdatum: 2022-10-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-11-02
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-11-24
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns webbplats och hjälpmedelsnämndens protokoll går att finna via följande länk: https://kalmar.se/kommun-och-politik/moten-handlingar-och-protokoll/hjalpmedelsnamnden.html. Justerat protokoll i pappersform finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 2 november 2022