Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2022-09-01

Protokollet är justerat: 2022-09-14
Sammanträdesdatum: 2022-09-01
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-09-15
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-10-07
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns webbplats. Justerat protokoll i pappersform finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 15 september 2022