Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2022-05-20

Protokollet är justerat: 2022-05-24
Sammanträdesdatum: 2022-05-20
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-05-25
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-06-16
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns webbplats via följande länk: https://kalmar.se/download/18.7ee82f39180b05dcf9710f9/1653458698364/Protokoll-hjalpmedelsnamnden-20220520.pdf. Justerat protokoll i pappersform finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 25 maj 2022