Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2022-03-25

Protokollet är justerat: 2022-04-06
Sammanträdesdatum: 2022-03-25
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-04-07
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-04-29
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns webbplats. Justerat protokoll i pappersform finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 7 april 2022