Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2022-01-27

Protokollet är justerat: 2022-02-01
Sammanträdesdatum: 2022-01-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-02-02
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-02-24
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns webbplats. Justerat protokoll i pappersform finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 2 februari 2022