Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2021-12-03

Protokollet är justerat: 2021-12-09
Sammanträdesdatum: 2021-12-03
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-12-10
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-01-03
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns webbplats. Justerat protokoll i pappersform finns på omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 10 december 2021