Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2021-10-28

Protokollet är justerat: 2021-11-05
Sammanträdesdatum: 2021-10-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-11-08
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-11-30
Förvaringsplats för protokollet: Justerat protokoll i pappersform finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun. Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns hemsida via följande länk: https://kalmar.se/download/18.20f7489c17c959321013b5a/1636291710916/Protokoll-hjalpmedelsnamnden-20211028.pdf
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 8 november 2021