Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2021-09-03

Protokollet är justerat: 2021-09-10
Sammanträdesdatum: 2021-09-03
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-09-13
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-10-05
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns hemsida via följande länk: https://kalmar.se/download/18.1712c00317b51210ab01a22/1631514450157/Protokoll-hjalpmedelsnamnden-20210903.pdf
Justerat protokoll i pappersform finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 13 september 2021