Tillkännagivande: Hjälpmedelsnämnden 2021-05-25

Protokollet är justerat: 2021-05-28
Sammanträdesdatum: 2021-05-25
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-05-31
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-06-22
Förvaringsplats för protokollet: Justerat protokoll i pappersform finns att hitta hos omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun. Protokollet finns att läsa på Kalmar kommuns hemsida.
Kontaktperson: Peter Notini

Sidan publicerades 18 juni 2021