Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2023-03-22

Sammanträdesdatum: 2023-03-22
Protokollet är justerat: 2023-03-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-03-29
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-04-20
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 28 mars 2023