Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-01

Sammanträdesdatum: 2021-06-01
Protokollet är justerat: 2021-06-02
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-06-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-06-26
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 18 juni 2021