Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-10-19
Protokollet är justerat: 2022-10-24
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-10-26
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-11-17
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 26 oktober 2022