Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-10-18

Protokollet är justerat: 2023-10-20
Sammanträdesdatum: 2020-10-18
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-10-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-11-14
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 23 oktober 2023