Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2024-04-17

Protokollet är justerat: 2024-04-19
Sammanträdesdatum: 2024-04-17
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-04-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-05-14
Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningskontor, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 22 april 2024