Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2023-02-08

Sammanträdesdatum: 2023-02-08
Protokollet är justerat: 2023-02-09
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-02-11
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-03-05
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 9 februari 2023