Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-12-15

Sammanträdesdatum: 2022-12-15
Protokollet är justerat: 2022-12-16
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-12-20
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-01-11
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 16 december 2022