Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-12-07

Sammanträdesdatum: 2022-12-07
Protokollet är justerat: 2022-12-12
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-12-14
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-01-05
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 13 december 2022