Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-11-16

Sammanträdesdatum: 2022-11-16
Protokollet är justerat: 2022-11-21
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-11-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-12-15
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 22 november 2022