Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-08-24

Sammanträdesdatum: 2022-08-24
Protokollet är justerat: 2022-08-29
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-08-31
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-09-22
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner, nämndsekreterare

Sidan publicerades 29 augusti 2022