Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-15

Sammanträdesdatum: 2022-06-15
Protokollet är justerat: 2022-06-20
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-06-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-07-14
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 21 juni 2022