Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-18

Sammanträdesdatum: 2022-05-18
Protokollet är justerat: 2022-05-23
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-05-25
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-06-16

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 24 maj 2022