Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-27

Sammanträdesdatum: 2022-04-27
Protokollet är justerat: 2022-05-02
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-05-04
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-05-26
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 3 maj 2022