Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-23

Sammanträdesdatum: 2022-03-23
Protokollet är justerat: 2022-03-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-03-30
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-05-07
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 29 mars 2022