Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-12

Sammanträdesdatum: 2022-01-12
Protokollet är justerat: 2022-01-17
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-01-19
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-02-09
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 19 januari 2022