Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-15

Sammanträdesdatum: 2021-12-15
Protokollet är justerat: 2021-12-15
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-12-16
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-01-07
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 16 december 2021