Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-12-01

Sammanträdesdatum: 2021-12-01
Protokollet är justerat: 2021-12-06
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-12-07
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-12-29
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 7 december 2021