Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-11-03

Sammanträdesdatum: 2021-11-03
Protokollet är justerat: 2021-11-08
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-11-09
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-12-01
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 9 november 2021