Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-21

Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Protokollet är justerat: 2021-06-23
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-06-24
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-07-17
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 24 juni 2021