Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-02-09
Protokollet är justerat: 2022-02-14
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-02-16
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-03-30
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 14 februari 2022