Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-02-23
Protokollet är justerat: 2022-02-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-03-02
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-03-24
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 1 mars 2022