Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden 2023-01-11

Protokollet är justerat: 2023-01-16
Sammanträdesdatum: 2023-01-11
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-01-18
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-02-09
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Marie Faxe

Sidan publicerades 16 januari 2023