Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-30

Sammanträdesdatum: 2022-11-30
Protokollet är justerat: 2022-12-05
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-12-07
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-12-29
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 6 december 2022