Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden 2022-11-02

Sammanträdesdatum: 2022-11-02
Protokollet är justerat: 2022-11-07
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-11-09
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-12-01
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 7 november 2022