Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21

Sammanträdesdatum: 2022-09-21
Protokollet är justerat: 2022-09-26
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-09-28
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-10-20
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 27 september 2022