Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-22

Sammanträdesdatum: 2022-06-22
Protokollet är justerat: 2022-06-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-06-29
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-07-21
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 28 juni 2022