Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-11

Sammanträdesdatum: 2022-05-11
Protokollet är justerat: 2022-05-12
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-05-13
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-06-04
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 13 maj 2022