Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-06

Sammanträdesdatum: 2022-04-06
Protokollet är justerat: 2022-04-11
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-04-13
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-05-05
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 12 april 2022