Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden 2022-01-26

Sammanträdesdatum: 2022-01-26
Protokollet är justerat: 2022-01-31
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-02-02
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-02-24
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 2 februari 2022