Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-17

Sammanträdesdatum: 2021-11-17
Protokollet är justerat: 2021-11-22
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-11-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-12-15
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 22 november 2021