Tillkännagivande: Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-09

Sammanträdesdatum: 2021-06-09
Protokollet är justerat: 2021-06-14
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-06-15
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-07-08
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Helena Wallner

Sidan publicerades 18 juni 2021