Tillkännagivande: Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2023-10-06

Protokollet är justerat.

Sammanträdesdatum: 2023-10-06
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-10-11
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-11-01
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar samt på deras webbplats via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/.
Kontaktperson: Joakim Ivarsson

Sidan publicerades 11 oktober 2023