Tillkännagivande: Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2022-12-02

Protokollet är justerat.

Sammanträdesdatum: 2022-12-02
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-12-20
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-01-10
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar samt på deras webbplats via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/.
Kontaktperson: Joakim Ivarsson

Sidan publicerades 20 december 2022