Tillkännagivande: Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2022-06-09

Protokollet är justerat.
Sammanträdesdatum: 2022-06-09
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-07-26
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-08-16
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar samt på deras webbplats via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/.
Kontaktperson: Joakim Ivarsson

Sidan publicerades 1 augusti 2022