Tillkännagivande: Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2022-03-04

Protokollet är justerat.

Sammanträdesdatum: 2022-03-04
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-03-31
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-04-21
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar samt på deras webbplats via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/.
Kontaktperson: Joakim Ivarsson

Sidan publicerades 31 mars 2022