Tillkännagivande: Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2021-10-08

Protokollet är justerat.
Sammanträdesdatum: 2021-10-08
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-10-28
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-11-18
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar samt på deras hemsida via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/
Kontaktperson: Joakim Ivarsson

Sidan publicerades 28 oktober 2021