Tillkännagivande: Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2021-05-27

Protokollet är justerat.
Sammanträdesdatum: 2021-05-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-06-30
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-07-21
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet är tillgängligt på Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12, 39235 Kalmar samt på deras hemsida via länken https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/
Kontaktperson: Joakim Ivarsson

Sidan publicerades 2 juli 2021