Socialnämndens arbetsutskott 2023-03-06

Protokollet är justerat: 2023-03-08
Sammanträdesdatum: 2023-03-06
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-03-09
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-03-31
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 8 mars 2023