Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-12

Protokollet är justerat: 2022-09-14
Sammanträdesdatum: 2022-09-12
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-09-15
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-10-07
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 14 september 2022