Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-09

Protokollet är justerat: 2021-11-22
Sammanträdesdatum: 2021-11-09
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-11-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-12-14
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Frida Welin

Sidan publicerades 22 november 2021